Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rogowie

Kolorowy pasek

Kontrole zewnętrzne

ROK 2010
1. Kontrola z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego z Departamentu Wdrażania RPO.

Termin kontroli:
13 - 15 kwietnia 2010 r.
Jednostka kontrolująca:
Biuro Kontroli Wdrażania RPO UM Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Zakres kontroli:
Zrealizowanie projektu RPKP.01.01.00-04-079.08 pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rogowo w ciągu ulic: Sportowej, Szkolnej oraz Hokejowej w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1 Rozwój inflastruktury technicznej, Działanie 1.1 Infrastruktura Drogowa.
Kontrolę przeprowadzili:
Zespoł kontrolujący w składzie:
- Iwona Stefańska - kierownik zespoły,
- Zbigniew Wabiszak- pracownik Biura Kontroli Wdrażania RPO,
- Gabriela Zalezakova - upoważaniona do kontroli.

2. Kontrola z Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy

Termin kontroli
:
13 kwietnia 2010r. - 6 maja 2010r.
Jednostka kontrolujaca:
Dyrektor Urzedu Kontroli Skarbowej w Bygdoszczy.
Zakres kontroli:
Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej oraz wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego - projekt "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rogowo w ciągu ulic: Sportowej, Szkolnej oraz Hokejowej w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1 Rozwój inflastruktury technicznej, Działanie 1.1 Infrastruktura Drogowa, wniosek o płatności nr RPKP.01.01.00-04-079/08-02.
Kontrole przeprowadzili:
- Joanna Bejtka - Inspektor kontroli skarbowej
- Aleksandra Janicka - Komisarz skarbowy.

3. Kontrola z  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Termin kontroli:
20 kwietnia 2010r.
Jednostka kontrolująca:
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Śrdowiska
Zakres kontroli:
Kontrola składowisk odpadów niebezpiecznych, obojetnych i innych w Rogowie w związku z toczącym się postepowaniem administracyjnym w sprawie udzielenia zgody na jego zamknięcie.
Kontrolę przeprowadzili:
Maria Kaliska - st. inspektor ds. ochrony środowiska.

4. Kontrola z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Termin kontroli:
18 maja 2010r.
Jednostka kontrolująca:
Departament Polityki Regionalnej Wydziału Zarządzania PROW.
Zakres kontroli:
Sprawdzenie czy zakres rzeczowy operacji został wykonany zgodnie z posztorysem powykonawczym, stanowiacy załącznik do wniosku o płatność w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" objetego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, pn "Remont i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Rogowo w miejscowościach Czewujewo i Skórki".
Kontrole przeprowadzili:
- Piotr Hopke - Podinspektor
- Sebastian Piecha - Podinspektor.

5. Kontrola z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie.

Termin kontroli:
29 lipca 2010r.
Jednostka kontrolująca:
Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej w Żninie.
Zares kontroli:
Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych dot. sieci wodociągowej na terenie gminy Rogowo z hydrantami zewnętrznymi przeznaczonymi na cele przeciwpożarowe.
Kontrolę przeprowadzili:
st.kpt.mgr inż. Waldemar Ulatowski - st. specjalista ds. kontrolno - rozpoznawczych.

6. Kontrola z Urzędu Skarbowego w Żninie.

Termin kontroli:
2 - 3, 6 września 2010r.
Jednostka kontrolująca:
Referat kontroli podatkowej Urzędu Skarbowego w Żninie.
Zakres kontroli:
Kontrola prawidłowości deklarowania nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy podatnika.
Kontrolę przeprowadzili:
- Mariola Staniszewska - Komisarz skarbowy
- Piotr Pilachowski - Komisarz skarbowy

7. Kontrola z Państwowego Powiatowego Inspektoriatu Sanitarnego.

Termin kontroli:

8 listopada 2010r.

Jednostka kontrolująca:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie

Zakres kontroli:

Ocena wrunków środowiska pracy archiwistów/osób wykonujacych czynności archiwistyczne.

Kontrolę przeprowadzili:

- Anna Zaremba - Nowak - Asystent

8. Kontrola z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Termin kontroli:

6 grudnia 2010r.

Jednostka kontrolująca:

Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Zakres kontroli:

- sprawdzenie, czy w projekcie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art.30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999;

- sprawdzenie zgodności realizowanego projektu z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową;

- sprawdzenie zgodności działań Benificjenta z zapisami prawa krajowego i wspólnotowego;

- sprawdzenie, czy projekt zrealizowany został zgodnie z zapisami ZPORR i Uzupełnienia ZPORR,

- sprawdzenie zachowania celu i charakteru projektu;

- sprawdzenie wypełnienia realizacji obowiązku w zakresie informacji i promocji;

- sprawdzenie przechowywania i archiwizowania dokumentacji projektu;

- sprawdzenie prawidłowości utrzymania przedmiotu projektu zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego;

- sprawdzenie faktycznego efektu rzeczowego w miejscu realizacji projektu;

- sprawdzenie dokumentów będących potwierdzeniem dokonania wydatków na realizację projektu;

- sprawdzenie, czy zapisy księgowe odzwierciedlają poniesienie wydatków i są zaksięgowane w ramach odrębnej ewidencji księgowej;

- sprawdzenie, czy spełnione zostały kryteria kwalifikowalności wydatków zawartych, w przepisach polskich i wspólnotowych dotyczących kwalifikowalności wydatków, wg ramowego programu kontroli i list sprawdzających.

Kontrolę przeprowadzili:

- Iwona Zielińska - starszy specjalista Oddziału Instytucji Pośredniczącej w Zarządzaniu ZPORR w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Kujawsko - Pomorskiego Urządu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - przewodnicząca zespołu kontrolującego'

- Ewa Przybylska - specjalista Oddziału Instytucji Pośredniczącej w Zarządzaniu ZPORR w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Kujawsko - Pomorskiego Urządu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - członek zespołu kontrolującego.

Metadane

Źródło informacji:Bożena Kapuścińska
Data utworzenia:2011-02-02 08:43:12
Wprowadził do systemu:Martyna Goclik
Data wprowadzenia:2011-02-02 08:43:32
Opublikował:Martyna Goclik
Data publikacji:2011-02-02 08:43:12
Ostatnia zmiana:2011-02-02 08:44:25
Ilość wyświetleń:2912

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij