Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rogowie

Kolorowy pasek

Informacje podstawowe

PODSTAWOWE  INFORMACJE 
O  PONOWNYM  WYKORZYSTANIU  INFORMACJI  SEKTORA  PUBLICZNEGO

 

Informacją sektora publicznego – jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej
lub audiowizualnej będącą w posiadaniu podmiotów, o których mowa  art. 3  ustawy z dnia
25
lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego ( art. 3 ustawy określa zamknięty katalog podmiotów zobowiązanych do udostępniania lub przekazania informacji sektora publicznego ).

Przez ponowne wykorzystanie  informacji sektora publicznego należy rozumiećwykorzystywanie  przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego  w celach komercyjnych
lub niekomercyjnych innych niż pierwotny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Prawa do ponownego wykorzystania podlega ograniczeniom  :

1)      w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o  ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,

2)      ze względu na prywatność osoby fizycznej lub   tajemnicę przedsiębiorcy,

3)      na podstawie innych ustaw.

Ograniczenia wskazane w pkt 2 i 3 nie dotyczą informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia
i wykonywania funkcji, oraz  przypadku gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują
z przysługującego im prawa.

Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja sektora publicznego :

·         udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo,

·         przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

 

Wniosek o ponowne wykorzystanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego :

·         nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,

·         został udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystania lub opłaty za ponowne wykorzystanie albo nie poinformowano o braku takich warunków i opłat,

·         będzie wykorzystywana na warunkach innych  niż zostały dla tej informacji określone,

·         została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady
i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

 

 

 

Wniosek w szczególności powinien zawierać :

·         nazwę podmiotu zobowiązanego,

·         informacje o wnioskodawcy, w tym imię i   nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,

·         wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana,
a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystania,  oraz źródło udostępnienia lub przekazania,

·         wskazanie celu ponownego wykorzystania ( komercyjny albo niekomercyjny ), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,

·         wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych,

·         wskazanie sposobu  przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie  została udostępniona lub przekazania w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa  art. 21 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystaniu  informacji sektora publicznego.

 

Wnioski mogą być wnoszone :

·         w formie papierowej na adres : Urząd Gminy Rogowo ul. Kościelna 8, 88-420 Rogowo

·         w formie dokumentu elektronicznego poprzez  platformę ePUAP lub EBOI Urzędu Gminy Rogowo,

·         e-mailem na adres : gmina@rogowo.paluki.pl

 

Wniosek rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w w/w terminie nie jest możliwe, Wnioskodawca zostanie powiadomiony  w tym terminie o przyczynach opóźnienia oraz
o terminie w którym rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt Gminy Rogowo
Źródło informacji:Bożena Kapuścińska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Beata Lewicka
Data wprowadzenia:2017-05-29 12:41:11
Opublikował:Beata Lewicka
Data publikacji:2017-05-29 12:41:36
Ostatnia zmiana:2017-05-29 12:41:44
Ilość wyświetleń:638

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij