Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rogowie

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


AKTUALNOŚCI
    Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia (16)
    Projekt budowy drogi ekspresowej S-5 (3)
    Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji Rady Gminy (0)

GMINA
    Lokalizacja (1)
    Dane statystyczne (1)
    Zadania publiczne (1)
    Plany, Programy i Strategie (0)
        Archiwum (11)
        Aktualne (9)
        GOPS (0)
            Aktualne (10)
            Archiwum (9)
    Członkostwo gminy w związkach i stowarzyszeniach (3)
    Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi (0)
        Pożytek publiczny (1)
            2013 rok (2)
            2014 rok (3)
            2015 rok (6)
            2016 rok (7)
            2017 rok (6)
            2018 rok (7)
            2019 rok (1)
        Konkursy w zakresie sportu (0)
            2014 rok (5)
            2015 rok (1)
            2016 rok (1)
            2017 rok (1)
            2018 rok (1)
    Jednostki organizacyjne (0)
        Wykaz jednostek organizacyjnych (1)
        Wykaz stron BIP (1)
        Oświadczenia majątkowe kierowników (0)
            Rok 2018 (1)
            Rok 2017 (1)
            Rok 2016 (1)
            Rok 2015 (1)
            Rok 2014 (1)
            Rok 2013 (1)
            Rok 2012 (1)
            Rok 2011 (1)
            Rok 2010 (1)
            Rok 2009 (1)
            Rok 2008 (1)
    Sołectwa (3)
    Oświata (3)

ORGANY
    Rada Gminy (0)
        Statut (1)
        Przedmiot działalności i kompetencje (1)
        Oświadczenia majątkowe (1)
            Rok 2012 (1)
            Rok 2011 (1)
            Rok 2010 (2)
            Rok 2009 (1)
            Rok 2008 (1)
            Rok 2007 (1)
            Rok 2013 (2)
            Zakończenie kadencji 2010-2014 (1)
            Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 (1)
            Rok 2014 (1)
            Rok 2015 (1)
            Rok 2016 (1)
            Rok 2017 (1)
        Komisje (2)
        Radni Gminy Rogowo (0)
            Kadencja 2002 - 2006 (1)
            Kadencja 2006 - 2010 (1)
            Kadencja 2010 - 2014 (1)
            Kadencja 2014 - 2018 (1)
        Skargi i wnioski (1)
        Protokoły z sesji Rady Gminy (0)
            Protokoły z sesji - kadencja 2014-2018 (34)
            Protokoły z sesji - kadencja 2010-2014 (37)
            Protokoły z sesji - kadencja 2006-2010 (43)
            Protokoły z sesji - kadencja 2002-2006 (24)
        Uchwały Rady Gminy (0)
            Kadencja 2014 - 2018 (0)
                Rok 2014 (2)
                Rok 2015 (64)
                Rok 2016 (40)
                Rok 2017 (54)
                Rok 2018 (44)
            Kadencja 2010-2014 (0)
                Rok 2014 (54)
                Rok 2013 (56)
                Rok 2012 (64)
                Rok 2011 (80)
                Rok 2010 (8)
            Kadencja 2006-2010 (0)
                Rok 2010 (41)
                Rok 2009 (59)
                Rok 2008 (70)
                Rok 2007 (69)
                Rok 2006 (24)
        Projekty uchwał (0)
            Rok 2010 (0)
                Sesja Nr I (1)
                Sesja Nr II (2)
                Sesja Nr III (3)
            Rok 2011 (0)
                Sesja Nr IV (5)
                Sesja Nr V (9)
                Sesja Nr VII (7)
                Sesja Nr VIII (14)
                Sesja Nr IX (6)
                Sesja Nr X (4)
                Sesja Nr XI (8)
                Sesja Nr XII (7)
            Rok 2012 (0)
                Sesja Nr XIII (9)
                Sesja Nr XIV (7)
                Sesja Nr XV (5)
                Sesja Nr XVI (1)
                Sesja Nr XVII (1)
                Sesja Nr XVIII (1)
                Sesja Nr XIX (1)
                Sesja Nr XX (1)
            Rok 2013 (0)
                Sesja Nr XXI (1)
                Sesja Nr XXII (5)
                Sesja Nr XXIII (1)
                Sesja Nr XXIV (1)
                Sesja Nr XXV (1)
                Sesja Nr XXVI (1)
                Sesja Nr XXVII (1)
                Sesja Nr XXVIII (1)
            Rok 2014 (0)
                Sesja Nr XXIX (1)
                Sesja Nr XXX (1)
                Sesja Nr XXXI (1)
                Sesja Nr XXXII (1)
                Sesja Nr XXXIII nadzwyczajna (1)
                Sesja Nr XXXIV (1)
                Sesja Nr XXXV (1)
                Sesja Nr XXXVI (1)
                Sesja Nr XXXVII (1)
                Sesja Nr I (1)
                Sesja Nr II (1)
            Rok 2015 (0)
                Sesja Nr III (1)
                Sesja Nr IV (1)
                Sesja Nr V (5)
                Sesja Nr VI (1)
                Sesja Nr VII (1)
                Sesja Nr VIII (1)
                Sesja Nr IX (1)
                Sesja Nr X (1)
            Rok 2016 (0)
                Sesja XI (7)
                Sesja XII (4)
                Sesja XIII (9)
                Sesja XIV (1)
                Sesja XV (2)
                Sesja XVI (1)
                Sesja XVIII (1)
            Rok 2017 (9)
            Rok 2018 (6)
    Wójt (0)
        Dane kontaktowe (1)
        Przedmiot działalności i kompetencje (1)
        Oświadczenia majątkowe (11)
        Zarządzenia Wójta (0)
            Rok 2010 (57)
            Rok 2011 (82)
            Rok 2012 (71)
            Rok 2013 (82)
            Rok 2014 (102)
            Rok 2015 (92)
            Rok 2016 (77)
            Rok 2017 (92)
            Rok 2018 (47)
            Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu - rok 2011 (13)
            Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu - rok 2012 (25)
            Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu - rok 2013 (16)
            Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu - rok 2014 (14)
            Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu - rok 2015 (7)
            Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu - rok 2016 (7)
            Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu - rok 2017 (13)
            Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu - rok 2018 (8)

URZĄD GMINY
    Informacje ogólne (11)
    Oświadczenia majątkowe (1)
        Oświadczenia za 2017 rok (1)
        Oświadczenia za 2016 rok (1)
        Oświadczenia za 2015 rok (1)
        Oświadczenia za 2014 rok (1)
        Oświadczenia za 2013 rok (1)
        Oświadczenia za 2012 rok (1)
        Oświadczenia za 2011 rok (1)
        Oświadczenia za 2010 rok (1)
        Oświadczenia za 2009 rok (1)
        Oświadczenia za 2008 rok (1)
    Kontrole (0)
        Kontrole w 2018 roku (0)
            Kontrole zewnętrzne w Urzędzie (12)
            Kontrole w jednostkach podległych (1)
        Kontrole w 2017 roku (0)
            Kontrole zewnętrzne w Urzędzie (11)
            Kontrole wewnętrzne w Urzędzie (1)
            Kontrole w jednostkach podległych (1)
        Kontrole w 2016 roku (0)
            Kontrole zewnętrzne w Urzędzie (25)
            Kontrole wewnętrzne w Urzędzie (1)
            Informacja o realizacji planu kontroli w jednostkach podległych przeprowadzonych przez Sekretarza Gminy w 2016 r. (1)
        Kontrole w 2015 roku (0)
            Kontrole zewnętrzne w Urzędzie (14)
            Kontrole wewnętrzne w Urzędzie (1)
            Informacja o realizacji planu kontroli w jednostkach podległych przeprowadzonych przez Sekretarza Gminy w 2015 r. (0)
        Kontrole w 2014 roku (0)
            Kontrole zewnętrzne w Urzędzie (22)
            Kontrole wewnętrzne w Urzędzie (2)
            Informacja o realizacji planu kontroli w jednostkach podległych przeprowadzonych przez Sekretarza Gminy w 2014 r. (2)
        Kontrole w 2013 roku (0)
            Kontrole zewnętrzne w Urzędzie (23)
            Kontrole wewnętrzne w Urzędzie (2)
            Informacja o realizacji planu kontroli w jednostkach podległych przeprowadzonych przez Sekretarza Gminy w 2013 r. (2)
        Kontrole w 2012 roku (0)
            Kontrole zewnętrzne w Urzędzie (21)
            Kontrole wewnętrzne w Urzędzie (2)
            Informacja o realizacji planu kontroli w jednostkach podległych przeprowadzonych przez Sekretarza Gminy w 2012 r. (1)
        Kontrole w 2011 roku (0)
            Kontrole wewnętrzne w Urzędzie (8)
            Kontrole wewnętrzne w Urzędzie (1)
            Informacja o realizacji planu kontroli w jednostkach podległych przeprowadzonych przez Sekretarza Gminy w 2011 r. (1)
        Kontrole w 2010 roku (0)
            Kontrole zewnętrzne w Urzędzie (1)
            Kontrole wewnętrzne w Urzędzie (1)
            Informacja o realizacji planu kontroli w jednostkach podległych przeprowadzonych przez Sekretarza Gminy w 2010 r. (1)
    Historia administracyjna (1)
    Rejestry, ewidencje, archiwum (7)
    Dzialalność lobbingowa (3)
    Zgromadzenia (1)
    Ponowne wykorzystywanie (1)
    Zaopatrzenie w wodę (0)
        Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rogowo (0)
            LATA 2018-2021 (3)
        Uchwała Nr XXXII.202.2018 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rogowo (1)

SYSTEM RADA
    Radni (1)
    Komisje (1)
    Głosowania (1)
    Interpelacje (1)
    Kalendarz posiedzeń (1)
    Sesje Rady (1)
    Informacje prawne (1)

PETYCJE
    Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach (4)
    Petycje wniesione do Wójta Gminy (0)
        Petycje (2)
        Rozpatrzone (0)
        Pozostawione bez rozpatrzenia (2)
    Petycje wniesione do Rady Gminy (0)

KARTY USŁUG
    Referat finansowy (19)
    Urząd Stanu Cywilnego (1)
    Samodzielne stanowiska pracy (51)
    Załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet (1)

OCHRONA ŚRODOWISKA
    System informacji o środowisku (1)
    System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Rogowo (0)
        Uchwały Rady Gminy Rogowo dotyczące systemu gospodarowania odpadami (10)
        Informacje (10)
        Harmonogramy odbioru odpadów (2)
        Analizy systemu gospodarowania odpadami (1)
    Wyniki analiz ścieków (0)
        Rok 2016 (12)
        Rok 2015 (12)
        Rok 2014 (12)
        Rok 2013 (12)
        Rok 2012 (11)
        Rok 2011 (4)
        Rok 2010 (4)
        Rok 2009 (2)
        Rok 2017 (12)
        Rok 2018 (10)
    Decyzje środowiskowe (0)
        Rok 2015 (0)
            Postępowanie w sprawie budowy budynku chlewni o maksymalnej obsadzie 69 DJP w m. Skórki (1)
            Postępowanie w sprawie budowy budynku chlewni o maksymalnej obsadzie 69 DJP w m. Skórki (1)
            Postępowanie w sprawie budowy budynku inwentarskiego -bezściołowego do tuczu trzody chlewnej wraz ze zbiornikiem na gnojownicę (1)
            Rozbudowa gospodarstwa w m. Marcinkowo Górne na działce Nr 51/5 (1)
            Postępowanie w sprawie eksploatacji złoża kruszywa naturalnego w Rogowie w obrębie działek nr 700 i 701 (1)
            Postępowanie w sprawie budowy porodówki, odchowalni prosiąt i dwóch tuczarni w Wiewiórczynie (1)
            Postępowanie w sprawie budowy sali gimnastycznej w Gościeszynie (1)
            Postępowanie w sprawie budowy dwóch tuczarni oraz modernizacja budynków inwentarskich w m. Skórki działka Nr 137 (1)
        Rok 2016 (0)
            Postępowanie w sprawie budowy budynku inwentarskiego -bukaciarni w m. Gościeszyn na działce Nr 65 (1)
            Postępowanie w sprawie eksploatacji-kopaliny złoża naturalnego w Bożacinie dz. Nr 16/1, 16/2 (1)
            Postępowanie w sprawie budowy drogi wewnętrznej w Budzisławiu (1)
            Postępowanie w sprawie wykonania ujęcia wód podziemnych w m. Wola (1)
            Postępowanie w sprawie budowy dwóch chlewni oraz bukaciarni w m. Budzisław (1)
            Postępowanie w sprawie produkcji małogabarytowych formatek ze szkła w m. Wiewiórczyn (1)
            Postępowanie w sprawie rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Rogowie o przepustowości 600 m3/d (1)
        Rok 2017 (0)
            Postępowanie w sprawie wydobywania kruszywa naturalnego na działce nr 679/1 w m. Rogowo (1)
            Postępowanie w sprawie budowy chlewni na działce nr 17 w m. Wiewiórczyn (1)
            Postępowanie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej "Rogowo I" do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu m. Lubcz (1)
            Postępowanie w sprawie wykonania studni wód podziemnych w m. Marcinkowo Górne dz. nr 51/1 (1)
        Rok 2018 (1)
            Postępowanie w sprawie budowy budynku inwentarskiego - obory w technologii głębokiej ściółki o wielkości 50,00 DJP w m. Czewujewo dz. Nr 5/3 w istniejącej zabudowie zagrodowej (1)
            Postępowanie w sprawie budowy budynku inwentarskiego - obory dla bydła opasowego w technologii rusztowej o wielkości 94,65 DJP w m. Budzisław dz. Nr 100/5 w istniejącej zabudowie zagrodowej (1)
            Postępowanie w sprawie rozbiórki i budowy obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Janowiec Wlkp.-Rogowo w km 12+008 w m. Rogowo wraz z rozbudową dróg na dojazdach do obiektu dz. Nr 1160,1128,1154,1203,1155,1208,1207, 1204, 1032,1031,1034,1152,1153,1202,1206,1156/2 (1)
            Postępowanie w sprawie budowy węzła betoniarskiego - mobilnego o wydajności do 80 ton na dobę wraz z budową hali produkcyjnej elementów betonowych w m. Bożacin obejmującej nieruchomości oznaczone jako działki nr 53/7 i cz. dz. nr 53/8 (1)
    Rekultywacja składowiska odpadów w Rogowie (3)
    Efektywność energetyczna (1)
    Aglomeracja Rogowo (1)

PROJEKTY UE
    Projekty dofinansowane ze środków unijnych w okresie programowania 2007-2013 (0)
        Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rogowo w ciągu ulic: Sportowej, Szkolnej i Hokejowej (6)
        Remont i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Rogowo w miejscowościach Czewujewo i Skórki (1)
        Budowa kanalizacji ściekowej wraz z przyłączami w m. Lubcz oraz budowa budynku prasy i składowiska osadu na biologiczno-mechanic (3)
        "Remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej oraz postawienie wraz z montażem i dostawą szatni kontenerowej w miejscowości (2)
        Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy 21-stycznia i ulicy Krótkiej w Rogowie. (1)
        Przebudowa istniejacej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Mięcierzynie. (2)
        Remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w m. Złotniki (3)
        Remont budynku świetlicy wiejskiej w m. Niedźwiady (2)
        Remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w m. Gałęzewo (1)
        Budowa kanalizacji ściekowej z przykanalikami, kolektorami tłocznymi i przepompowniami ścieków w m. Grochowiska Księże (1)
        Wymiana nawierzchni chodników w miejscowości Rogowo (1)
        Budowa placu zabaw w miejscowości Recz (1)
        Projekty miękkie (2)
        Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i połączeniem tzn. spinką istniejących wodociągów Gościeszyn - Mięcierzyn w m. Budz (1)
        Urządzenie siłowni plenerowej w m, Rogowo (1)
        Zakup wraz z dostawą ciągnika z przyczepą dla oczyszczalni ścieków w Rogowie (1)
    Projekty dofinansowane ze środków unijnych w okresie programowania 2014-2020 (0)
        "Przebudowa drogi gminnej nr 130547C w ciagu ulicy Kościuszki w m. Rogowo długości 0,505 km i łącznika długości 0,063 km " (1)
        "Przebudowa drogi gminnej nr 130518C Cotoń - Ostrów na długości 0,740 km" (1)
        Elektronizacja procesów obsługi przedsiębiorców w 10 JST woj. kujawsko-pomorskiego (1)
        "Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Mięcierzyn" (1)
        "Przebudowa drogi gminnej nr 130540C w ciągu ulicy Bankowej i drogi wewnętrznej na dł. 0,263m wraz z łącznikiem dł. 84m w m. Rogowo prowadzącej do Jeziora Rogowskiego, w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej" (1)
        Rozbudowa ujęcia wody i stacji wodociągowej w m. Czewujewo, gm. Rogowo (1)

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO
    Informacja o sposobie stanowienia aktów publicznoprawnych (1)
    Zbiór obowiązujących aktów prawa miejscowego (0)

PUBLIKACJE AKTÓW PRAWNYCH
    Rządowe Centrum Legislacji (1)
    Dziennik Urzędowy Woj. Kuj-Pom. (1)

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogowo (1)
    Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego wraz z katalogiem metadanych (1)
        1. Uchwała nr XIX/101/96 (1)
        2.Uchwała nr XIX/102/96 (1)
        3. Uchwała nr XXI/111/96 (1)
        4. Uchwała nr VIII/46/99 (1)
        5. Uchwała nr VIII/47/99 (1)
        6. Uchwała nr VIII/48/99 (1)
        7. Uchwała nr VIIII/49/99 (1)
        8. Uchwała nr VIII/50/99 (1)
        9. Uchwała nr VIII/51/99 (1)
        10. Uchwała nr XVI/117/00 (1)
        11. Uchwała nr XXI/151/00 (1)
        12. Uchwała nr XXI/152/00 (1)
        13. Uchwała nr XXI/153/00 (1)
        14. Uchwała nr XXI/150/00 (1)
        15. Uchwała nr XXII/161/00 (1)
        16. Uchwała nr XXV/188/01 (1)
        17. Uchwała nr XXV/189/01 (1)
        18. Uchwała nr XXV/190/01 (1)
        19. Uchwała nr XXV/191/01 (1)
        20. Uchwała nr XXV/192/01 (1)
        21. Uchwała nr III/18/02 (1)
        22. Uchwała nr VI/34/03 (1)
        23. Uchwała nr VI/35/03 (1)
        24. Uchwała nr VI/36/03 (1)
        25. Uchwała nr VI/37/03 (1)
        26. Uchwała nr VI/38/03 (1)
        27. Uchwała nr VI/39/03 (1)
        28. Uchwała nr X/59/03 (1)
        29. Uchwała nr X/60/03 (1)
        30. Uchwała nr XV/112/04 (1)
        31. Uchwała nr IX/51/07 (1)
        32. Uchwała nr IX/52/07 (1)
        33. Uchwała nr IX/53/07 (1)
        34. Uchwała nr XXI/154/08 (1)
        35. Uchwała nr XXXVI/219/09 (1)
        36. Uchwała nr XXXVI/220/09 (1)
        37. Uchwała nr XXXVI/221/09 (1)
        38.Uchwała nr VIII/54/2015 (1)
    Decyzje celu publicznego (0)
        Rok 2012 (0)
            Melioracja gruntów rolnych - Czewujewo - Gogółkowo I (1)
            Odtworzenie zbiorników wodnych oraz wykonanie zastawek w leśnictwie Mięcierzyn, Głęboczek i Długi Brod (1)
            Budowa zasilania kompleksu działek rekreacyjnych w Izdebnie (1)
            Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym w Rzymie (1)
            Budowa sieci wodociągowej w Budzisławiu - Gościeszynie (1)
        Rok 2013 (0)
            Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rogowie (1)
        Rok 2014 (0)
            Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w Grochowiskach Szl. (1)
            Budowa sieci elektroenergetycznej w Skórkach (1)
            Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączmi w m. Złotniki (1)
            Rozbudowa ujęcia wody i stacji wodociągowej na działce nr 26/2 w Czewujewie (1)
        Rok 2015 (1)
        Rok 2016 (7)
        Rok 2017 (1)
        Rok 2018 (6)

PRZETARGI
    Przetargi (0)
        2018 (0)
            Otwarte (2)
            Rozstrzygnięte (5)
            Unieważnione (1)
        2017 (0)
            Otwarte (0)
            Rozstrzygnięte (18)
            Unieważnione (5)
        2016 (0)
            Otwarte (0)
            Rozstrzygnięte (17)
            Unieważnione (3)
        2015 (0)
            Otwarte (0)
            Rozstrzygnięte (21)
            Unieważnione (2)
        2014 (0)
            Otwarte (0)
            Rozstrzygnięte (25)
            Unieważnione (6)
        2013 (0)
            Otwarte (0)
            Rozstrzygnięte (33)
            Unieważnione (0)
        2012 (0)
            Otwarte (0)
            Rozstrzygnięte (29)
            Unieważnione (1)
        2011 (0)
            Rozstrzygnięte (23)
            Unieważnione (2)
        2010 (0)
            Rozstrzygnięte (17)
            Unieważnione (3)
        2009 (0)
            Rozstrzygnięte (10)
            Unieważnione (1)
        2008 (0)
            Rozstrzygnięte (12)
            Unieważnione (2)
        2007 (0)
            Rozstrzygnięte (15)
        2006 (0)
            Rozstrzygnięte (21)
            Unieważnione (9)
        2005 (0)
            Rozstrzygnięte (1)
    Nieruchomości (0)
    Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Rogowo na rok 2017 (1)
    Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Rogowo na rok 2018 (1)

FINANSE GMINY
    Budżet (9)
    Majątek gminy (12)
    Dług publiczny (0)
        Dług publiczny rok 2010 (1)
        Dług publiczny rok 2011 (1)
        Dług publiczny rok 2012 (1)
        Dług publiczny rok 2013 (1)
        Dług publiczny rok 2014 (1)
        Dług publiczny rok 2015 (2)
        Dług publiczny rok 2016 (2)
        Dług publiczny rok 2017 (2)
    Opłaty i podatki (0)
        Podatki i opłaty na 2017 rok (3)
        Podatki i opłaty na 2016 rok (3)
        Podatki i opłaty na 2015 rok (1)
        Podatki i opłaty na 2014 rok (3)
        Podatki i opłaty na 2013 rok (4)
        Podatki i opłaty na 2012 rok (5)
        Podatki i opłaty na 2011 rok (4)
        Podatki i opłaty na 2010 rok (2)
    Dotacje udzielane z budżetu gminy (0)
        Uchwały (1)
        Sprawozdania (1)

WYBORY
    Wybory do Parlamentu Europejskiego (0)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku (22)
    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (0)
        Wybory Prezydenta RP w 2015 roku (20)
    Wybory Samorządowe (0)
        Wybory samorządowe w 2014 roku (33)
        Wybory samorządowe w 2018 r. (33)
    Wybory do Sejmu i Senatu RP (0)
        Wybory do Sejmu i Senatu 2011r. (23)
        Wybory do Sejmu i Senatu w 2015r. (37)
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy (0)
        Kadencja 2006 - 2010/wybory - 20 czerwca 2010 roku (21)
    Podział gminy na okręgi wyborcze (2)
    Podział gminy na obwody głosowania (1)
    Wybory ławników (0)
        Kadencja 2016-2019 (1)
    Referendum ogólnokrajowe w 2015 roku (21)
    Informacje 2018 r. (1)

REDAKCJA BIP
    REDAKCJA (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij