Zamknij okno Drukuj dokument

Informacja o sposobie zawiadamiania o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

                                                           

Sposób zawiadamiania o  zamiarze zorganizowania zgromadzenia został uregulowany w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach.

 

Organizator zgromadzenia publicznego  ma obowiązek zawiadomić wcześniej organ właściwy ze względu na miejsce zgromadzenia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.

 

Organizator zgromadzenia zawiadamia Wójta Gminy Rogowo  o zamiarze zorganizowania
w jeden z niżej podanych sposobów :

- pisemnie  na adres : Urząd Gminy Rogowo, ul. Kościelna 8, 88-420 Rogowo,

- ustnie do protokołu,

- za pomocą:

·         poczty elektronicznej na adres : gmina@rogowo.paluki.pl

·         Elektronicznej Skrzynki Podawczej na Platformie ePuap  https://epuap.gov.pl/  

   lub EBOI Urzędu Gminy Rogowo  https://ugrogowo.eboi.pl/Customer/Create  

 

W przypadku, gdy organizator uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować  utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany jego organizacji może skorzystać z postepowania uroszczonego. Wówczas o zamiarze zorganizowania zgromadzenia zawiadamia  Wojewódzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Bydgoszczy

Przez całą dobę telefonicznie - Nr tel. 52/ 34 97 777, 987 lub na a adres poczty elektronicznej:  kryzys@bydgoszcz.um.gov.pl

Ponadto informujemy, że w niniejszej zakładce będą publikowane wszelkie informacje dotyczące miejsca i terminu zgromadzenia oraz wydanych decyzjach o zakazie zgromadzeń na ternie gminy Rogowo.

 

 Link do karty usługi http://rogowo.bip.net.pl/?a=27253

 

Metadane

Źródło informacji:Elżbieta Strzeżyńska
Data utworzenia:2016-06-30 09:39:06
Wprowadził do systemu:Martyna Goclik
Data wprowadzenia:2016-06-30 09:39:09
Opublikował:Martyna Goclik
Data publikacji:2016-06-30 09:41:08
Ostatnia zmiana:2016-11-15 11:31:52
Ilość wyświetleń:845